Livn Manufacturing Limited Receives Funding for Technological Advancements

Livn Manufacturing Limited, a furniture manufacturer based in Cumbernauld, has secured a substantial funding package from UKSE, a subsidiary of Tata Steel. The funding will be utilized to invest in new technology and IT infrastructure, aiming to enhance the company’s operations and keep up with growing customer demands.

Established in 1995 by Stephen Connachan, Livn Manufacturing Limited has made its mark as a global producer of custom-made furniture for various industries, including housebuilding, retail, hotels, and student accommodations. Notable clients include Marks & Spencer and Primark, for whom Livn Manufacturing supplies customized kitchen spaces. The company recently completed a fit-out project for a Primark store in Venice, exporting its furniture from its 60,000 sq ft site at Lenziemill Industrial Estate.

The funding from UKSE will primarily be used to modernize Livn Manufacturing’s IT infrastructure. This includes upgrading their computer-aided design (CAD) software to computer-aided manufacturing (CAM) technology for creating bespoke furnishings. Consequently, two new job roles will be created within the technical team, expanding the company’s headcount to 48 employees over the next year, with further growth aspirations for the future. Additionally, a portion of the funding will be allocated towards renovating the exterior of the Cumbernauld site, featuring updated branding.

Stephen Connachan, founder and managing director of Livn Manufacturing, expressed his gratitude for the funding, emphasizing the company’s commitment to evolving and meeting the dynamic requirements of their industry. He views this investment as an opportunity to future-proof Livn Manufacturing’s production line, boosting efficiency and strengthening their ability to meet the increasing demand for their top-notch products and services. Connachan also highlighted the company’s ambitious growth plan and their excitement to explore new sectors and diversify their offerings.

Livn Manufacturing Limited’s partnership with UKSE marks an important milestone in their journey towards technological advancement and continued success as a leading furniture manufacturer.

Livn Manufacturing Limited, een meubelfabrikant gevestigd in Cumbernauld, heeft een aanzienlijk financieringspakket verkregen van UKSE, een dochteronderneming van Tata Steel. De financiering zal worden gebruikt om te investeren in nieuwe technologie en IT-infrastructuur, met als doel de bedrijfsactiviteiten te verbeteren en te voldoen aan de groeiende vraag van klanten.

Livn Manufacturing Limited, opgericht in 1995 door Stephen Connachan, heeft naam gemaakt als wereldwijde producent van op maat gemaakte meubels voor diverse industrieën, waaronder woningbouw, detailhandel, hotels en studentenaccommodaties. Opmerkelijke klanten zijn onder meer Marks & Spencer en Primark, voor wie Livn Manufacturing op maat gemaakte keukenruimtes levert. Het bedrijf heeft onlangs een project voor de inrichting van een Primark-winkel in Venetië voltooid, waarbij meubels worden geëxporteerd vanaf de locatie van 60.000 vierkante voet op Lenziemill Industrial Estate.

De financiering van UKSE zal voornamelijk worden gebruikt om de IT-infrastructuur van Livn Manufacturing te moderniseren. Dit omvat het upgraden van hun computerondersteund ontwerp (CAD)-software naar computerondersteunde fabricage (CAM)-technologie voor het maken van op maat gemaakte meubels. Als gevolg hiervan zullen er twee nieuwe functies binnen het technische team worden gecreëerd, waardoor het personeelsbestand van het bedrijf in het komende jaar wordt uitgebreid tot 48 werknemers, met verdere groeiplannen voor de toekomst. Daarnaast zal een deel van de financiering worden toegewezen aan het renoveren van de buitenkant van de site in Cumbernauld, met bijgewerkte branding.

Stephen Connachan, oprichter en algemeen directeur van Livn Manufacturing, heeft zijn dankbaarheid geuit voor de financiering en benadrukt het commitment van het bedrijf om te evolueren en te voldoen aan de dynamische eisen van hun branche. Hij ziet deze investering als een kans om de productielijn van Livn Manufacturing future-proof te maken, de efficiëntie te verbeteren en hun vermogen om aan de toenemende vraag naar hun hoogwaardige producten en diensten te voldoen te versterken. Connachan benadrukte ook het ambitieuze groeiplan van het bedrijf en hun enthousiasme om nieuwe sectoren te verkennen en hun aanbod te diversifiëren.

De samenwerking van Livn Manufacturing Limited met UKSE markeert een belangrijke mijlpaal in hun streven naar technologische vooruitgang en voortdurend succes als toonaangevende meubelfabrikant.

Belangrijke termen:
– UKSE: UK Steel Enterprise, een dochteronderneming van Tata Steel.
– CAD: Computerondersteund ontwerp (Computer-Aided Design). Software die wordt gebruikt voor het ontwerpen van objecten op de computer.
– CAM: Computerondersteunde fabricage (Computer-Aided Manufacturing). Technologie die gebruik maakt van CAD-gegevens om objecten te produceren met behulp van machines zoals 3D-printers.

Voor meer informatie, zie de website van Livn Manufacturing Limited.