Ikea Hemnes en Brimnes dagbedden: Class action rechtszaak onthult misleidende informatie

Een nieuwe class action rechtszaak tegen Ikea beweert dat het bedrijf de materialen die gebruikt worden voor de constructie van de Hemnes en Brimnes dagbedframes verkeerd voorstelt.

De eiser, Bo Zhang, beweert in zijn class action rechtszaak dat Ikea de bed frames presenteert als zijnde gemaakt van massief hout, terwijl ze in werkelijkheid zijn geconstrueerd met pen-en-gatverbindingen die niet dezelfde structurele ondersteuning bieden als massief hout.

“Als gevolg van deze misleiding hebben eigenaren van deze bedden een product ontvangen met minder structurele integriteit dan waarvoor ze hebben betaald en terecht verwachtten,” aldus de class action rechtszaak van Ikea.

Zhang streeft ernaar om een nationale class en een Californische subklasse te vertegenwoordigen bestaande uit consumenten die huidige of voormalige eigenaren en/of financiers zijn van een Hemnes of Brimnes dagbed.

De class action rechtszaak beweert dat Ikea via de showroom-modellen, catalogi en website-omschrijvingen misleidende informatie geeft over de materialen van de Hemnes en Brimnes dagbedframes.

“Ikea heeft onwaarheden of misleidende verklaringen verspreid in Californië en de Verenigde Staten door middel van advertenties, marketing en andere publicaties,” aldus de class action.

Zhang beweert dat Ikea schuldig is aan schending van de expliciete garantie en impliciete garantie van de handelskwaliteit, evenals het overtreden van verschillende Californische consumentenbeschermingswetten.

De eiser eist een juryproces en vraagt om injunctieve en/of verklarende maatregelen en een vergoeding van materiële en driemaal de vergoeding aan schadevergoeding voor zichzelf en alle klasseleden.

Naast deze class action rechtszaak heeft Ikea in november 2023 een terugroepactie uitgebreid, waarbij nog eens 25.100 Lettan spiegels betrokken waren. De terugroepactie werd gestart vanwege aanhoudende zorgen dat plastic bevestigingen waarmee de spiegels aan de muur worden bevestigd, kunnen breken en de spiegel kunnen laten vallen.

Heb jij een Ikea Hemnes of Brimnes dagbed gekocht? Laat het ons weten in de reacties.

De eiser wordt vertegenwoordigd door Robert Mackey van de Law Offices of Robert Mackey en Nicholas A. Migliaccio en Jason S. Rathod van Migliaccio & Rathod LLP.

De class action rechtszaak tegen Ikea is Zhang, et al. v. Ikea US Retail LLC, et al., zaaknummer 3:24-cv-01641, in de Amerikaanse districtsrechtbank voor het Noordelijk District van Californië.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Wat wordt beweerd in de class action rechtszaak tegen Ikea?
De class action rechtszaak beweert dat Ikea de materialen van de Hemnes en Brimnes dagbedframes verkeerd voorstelt. Het bedrijf presenteert de bed frames als zijnde gemaakt van massief hout, terwijl ze in werkelijkheid zijn geconstrueerd met pen-en-gatverbindingen die niet dezelfde structurele ondersteuning bieden als massief hout.

2. Wie is de eiser in deze rechtszaak?
De eiser is Bo Zhang.

3. Wat is het doel van de rechtszaak?
Zhang streeft ernaar om een nationale class en een Californische subklasse te vertegenwoordigen bestaande uit consumenten die huidige of voormalige eigenaren en/of financiers zijn van een Hemnes of Brimnes dagbed. Hij eist een juryproces en vraagt om injunctieve en/of verklarende maatregelen en een vergoeding van materiële en driemaal de vergoeding aan schadevergoeding voor zichzelf en alle klasseleden.

4. Wat wordt er beweerd over de misleidende informatie van Ikea?
De class action rechtszaak beweert dat Ikea via showroom-modellen, catalogi en website-omschrijvingen misleidende informatie geeft over de materialen van de Hemnes en Brimnes dagbedframes.

5. Welke wetten worden beweerd dat Ikea heeft overtreden?
Zhang beweert dat Ikea schuldig is aan schending van de expliciete garantie en impliciete garantie van de handelskwaliteit, evenals het overtreden van verschillende Californische consumentenbeschermingswetten.

6. Is er nog een andere zorgwekkende gebeurtenis met betrekking tot Ikea?
Ja, naast deze class action rechtszaak heeft Ikea in november 2023 een terugroepactie uitgebreid. Deze terugroepactie betrof 25.100 Lettan spiegels vanwege zorgen dat plastic bevestigingen waarmee de spiegels aan de muur worden bevestigd kunnen breken en de spiegel kunnen laten vallen.

Gerelateerde links:
Ikea official website
Ikea Nederland