Paola Lenti, the renowned Italian luxury furniture brand, emphasizes sustainability and durability in their designs. With their commitment to ethical practices and long-lasting furniture, they have gained recognition worldwide.

The company goes above and beyond by subjecting their materials to demanding stress tests to ensure their quality. Instead of relying solely on standard testing procedures, they conduct 1000 hours of stress testing in extreme conditions to evaluate the resilience of their materials. This rigorous approach guarantees that Paola Lenti’s furniture can withstand strong light, high temperatures, and water exposure.

Their dedication to sustainability also extends to their manufacturing processes. Paola Lenti works with non-polluting methods and collaborates with local suppliers, emphasizing the importance of limiting consumption. The brand firmly believes that beauty should not be separated from ethics and strives to create furniture that is environmentally friendly and long-lasting.

One of their notable innovations is the Rope collection, which features furniture resistant to water, mould, and bacteria. Building on the success of Rope, Paola Lenti continues to push boundaries with other textile creations, including the Twiggy, Maris, and Diade collections.

Paola Lenti’s designs are characterized by a wide array of vibrant colors. They offer a catalog of 70 solid colors, allowing for endless possibilities in customizing their furniture. This ensures that each outdoor setting can be truly unique, avoiding any resemblance to neighboring spaces.

Started by siblings Paola and Anna Lenti, the company’s success can be attributed to their combined expertise. Paola, a graduate of the prestigious Scuola Politecnico di Milano, mastered the art of design, while Anna’s engineering background adds technical insight to their creations.

With an annual turnover of €40 million ($66 million), Paola Lenti has managed to capture a global market. Their headquarters in Meda employ over 120 individuals involved in research and development, design, and production. Additionally, the company has expanded with the opening of a new complex in Milan, which includes a showroom, restaurant, gardens, art gallery, and boutique hotel.

If you’re unable to visit Milan, you can still experience Paola Lenti’s creations at dedece showrooms in Melbourne and Sydney. These dedicated spaces allow Australians to explore the brand’s outdoor living designs, which perfectly align with the country’s love of outdoor living.

Paola Lenti’s commitment to sustainability, durability, and innovative design make them a leader in the luxury furniture industry. Whether you encounter their creations on superyachts or in your own backyard, their impact is undeniable.

De gerenommeerde Italiaanse luxe meubelmerk, Paola Lenti, benadrukt duurzaamheid en duurzaamheid in hun ontwerpen. Met hun toewijding aan ethische praktijken en langdurige meubels, hebben ze wereldwijde erkenning gekregen.

Het bedrijf gaat verder dan alleen maar het onderwerpen van hun materialen aan veeleisende stresstests om de kwaliteit te waarborgen. In plaats van uitsluitend te vertrouwen op standaard testprocedures, voeren ze 1000 uur aan stresstests uit onder extreme omstandigheden om de veerkracht van hun materialen te evalueren. Deze rigoureuze aanpak garandeert dat de meubels van Paola Lenti bestand zijn tegen sterk licht, hoge temperaturen en blootstelling aan water.

Hun toewijding aan duurzaamheid strekt zich ook uit tot hun productieprocessen. Paola Lenti werkt met niet-vervuilende methoden en werkt samen met lokale leveranciers, waarbij het belang van beperkt verbruik wordt benadrukt. Het merk gelooft er sterk in dat schoonheid niet losgekoppeld mag worden van ethiek en streeft ernaar meubels te creëren die milieuvriendelijk en langdurig zijn.

Een van hun opmerkelijke innovaties is de Rope-collectie, die meubels bevat die bestand zijn tegen water, schimmel en bacteriën. Voortbouwend op het succes van Rope, blijft Paola Lenti grenzen verleggen met andere textielcreaties, waaronder de Twiggy, Maris en Diade-collecties.

De ontwerpen van Paola Lenti worden gekenmerkt door een breed scala aan levendige kleuren. Ze bieden een catalogus van 70 effen kleuren, waardoor er eindeloze mogelijkheden zijn om hun meubels aan te passen. Hierdoor kan elke buitenruimte echt uniek zijn, zonder enige gelijkenis met naburige ruimtes.

Opgestart door de zussen Paola en Anna Lenti, kan het succes van het bedrijf worden toegeschreven aan hun gecombineerde expertise. Paola, afgestudeerd aan de prestigieuze Scuola Politecnico di Milano, beheerste de kunst van het ontwerpen, terwijl Anna’s technische achtergrond in de techniek technisch inzicht toevoegt aan hun creaties.

Met een jaarlijkse omzet van €40 miljoen ($66 miljoen) heeft Paola Lenti erin geslaagd om een ​​wereldwijde markt te veroveren. Hun hoofdkantoor in Meda biedt werk aan meer dan 120 mensen die betrokken zijn bij onderzoek en ontwikkeling, ontwerp en productie. Daarnaast is het bedrijf uitgebreid met de opening van een nieuw complex in Milaan, met onder andere een showroom, restaurant, tuinen, kunstgalerie en boetiekhotel.

Als je niet in staat bent om Milaan te bezoeken, kun je nog steeds de creaties van Paola Lenti ervaren in de dedece showrooms in Melbourne en Sydney. Deze toegewijde ruimtes stellen Australiërs in staat om de ontwerpen voor buitenleven van het merk te verkennen, die perfect passen bij de liefde van het land voor buitenleven.

De toewijding van Paola Lenti aan duurzaamheid, duurzaamheid en innovatief ontwerp maakt hen tot een leider in de luxe meubelindustrie. Of je nu hun creaties tegenkomt op superjachten of in je eigen achtertuin, hun impact is onmiskenbaar.