Ziekenhuismeubilairmarkt wordt gedomineerd door groeiende behoefte aan kwalitatieve zorg

De ziekenhuismeubilairmarkt wordt verwacht een aanzienlijke groei te zien, gedreven door de ontwikkeling van de gezondheidszorginfrastructuur, de vraag naar gespecialiseerd meubilair en technologische vooruitgang. Volgens het SNS Insider-rapport werd de waarde van de ziekenhuismeubilairmarkt geschat op USD 9,14 miljard in 2022 en wordt verwacht dat deze tegen 2030 een omvang van USD 15,5 miljard zal bereiken, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 6,90% over de voorspellingsperiode van 2023 tot 2030.

Rapport Scope –
Het rapport over de ziekenhuismeubilairmarkt biedt een uitgebreide analyse van het wereldwijde landschap, met de nadruk op marktomvang, marktaandeel en segmentatie op basis van verschillende factoren. Het bestrijkt een gedetailleerde analyse van verschillende soorten ziekenhuismeubilair, waaronder bedden, tafels, zitmeubilair, trolleys en brancards, kasten en lockers, en andere, waarbij hun markttrends, groeivooruitzichten en adoptiepercentages worden geanalyseerd.

Bovendien onderzoekt het rapport verschillende verkoopkanalen voor ziekenhuismeubilair, waaronder offline en online kanalen, waarbij hun respectievelijke marktdynamiek en groeitrajecten worden beoordeeld. Verder gaat het rapport in op de marktsegmentatie op basis van toepassingscategorieën, waaronder arts, patiënt en personeel, waarbij inzicht wordt gegeven in hun vraagpatronen en voorkeuren voor ziekenhuismeubilair.

Het biedt ook een analyse van eindgebruikerssegmenten, waaronder thuiszorg, ziekenhuizen en klinieken, en ambulante chirurgische centra, waarbij hun respectieve marktlandschappen en groeipotentieel worden onderzocht. Bovendien biedt het rapport een regionale analyse, waarbij markttrends en kansen worden beoordeeld in verschillende geografische regio’s.

Daarnaast biedt het een wereldwijde voorspelling voor de ziekenhuismeubilairmarkt van 2023 tot 2030, rekening houdend met factoren zoals technologische vooruitgang, regelgevingslandschappen en marktdynamiek. Door gedetailleerde inzichten te bieden in marktomvang, marktaandeel, segmentatie en voorspelling, heeft het rapport tot doel belanghebbenden te ondersteunen bij het nemen van weloverwogen beslissingen en strategische investeringen op de ziekenhuismeubilairmarkt.

Belangrijke groeifactoren –
Om de marktgroei te stimuleren, is het belangrijk om het aantal ziekenhuizen en klinieken in de wereld te vergroten.

De ziekenhuismeubilairmarkt heeft verschillende belangrijke groeifactoren. De belangrijkste drijfveren van deze markten zorgen ervoor dat de huidige en toekomstige groei van de ziekenhuismeubilairmarkt is gegarandeerd.

Het groeiende aantal ziekenhuizen en zorginstellingen over de hele wereld is een belangrijke reden voor marktuitbreiding. De overheid probeert meer ziekenhuizen te bouwen om een nieuwe pandemie te voorkomen.

De vraag naar ziekenhuismeubilair wordt voornamelijk gedreven door de vraag naar geavanceerdere ziekenhuizen en zorginstellingen tijdens deze voorspellingsperiode. De ziekenhuismeubilairbranche speelt ook een belangrijke rol in de inspanningen van de overheid om de bestaande gezondheidszorginfrastructuur te moderniseren.

Segmentatieanalyse –
BELANGRIJKE MARKTSSEGMENTEN
Op productbasis

Bedden
Tafels
Zitmeubilair
Trolleys en brancards
Kasten en lockers
Andere

Op verkoopkanaalbasis

Offline
Online

Op toepassingsbasis

Arts
Patiënt
Personeel

Op eindgebruikersbasis

Thuiszorg
Ziekenhuis en kliniek
Ambulante chirurgische centra

In 2022 vertegenwoordigden bedden het grootste aandeel van 24,03% in de totale omzet, gevolgd door matrassen. Ziekenhuisbedden zijn onderverdeeld in subsegmenten, zoals intensive care units, fowlerbedden, standaardziekenhuisbedden, kinderkamers, kraamafdeling en andere.

De verwachting is dat het segment wordt gedreven door de toenemende vraag naar intensive care unit bedden, als gevolg van een grotere incidentie van ernstige ziektes waarvoor kritieke zorg nodig is.

De wereldwijde meubelindustrie werd verder ingedeeld in doktersstoelen, patiëntenstoelen en werknemersstoelen op basis van toepassing. In 2022 vertegenwoordigde het segment patiëntenmeubilair meer dan 45,57% van de totale omzet, waarmee het de grootste bijdrage leverde in termen van marktaandeel.

Gedurende de voorspellingsperiode wordt verwacht dat het segment verder zal groeien en zijn dominante positie in de sector zal behouden met het snelste groeicijfer.

Belangrijke regionale ontwikkeling –
Het grootste aandeel van 36,59% in 2022 werd gehouden door de regio Noord-Amerika. Dit is te wijten aan de toegenomen prevalentie van chronische gezondheidsproblemen, zoals obesitas, diabetes en hartstilstand, die kunnen leiden tot ziekenhuisopnames.

Volgens de American Heart Association blijft hartstilstand een noodsituatie op het gebied van volksgezondheid. Bijna 90% van alle hartstilstanden buiten het ziekenhuis die jaarlijks in de VS plaatsvinden, zijn dodelijk en vereisen ziekenhuisopname.

Azië-Pacific wordt geprojecteerd als leider met het hoogste samengestelde jaarlijkse groeipercentage tijdens de voorspellingsperiode. De groei van de regio is te wijten aan gunstige overheidsbeleid, zoals vergoedingen voor ziekenhuismeubilair en andere. China heeft de hoogste groei doorgemaakt in de Azië-Pacific, als gevolg van een stijgend aantal besmettelijke ziektes en een groeiend publiek bewustzijn met betrekking tot ziekenhuisinfecties.

Belangrijke conclusie uit de studie naar de ziekenhuismeubilairmarkt –
De ziekenhuismeubilairmarkt wordt gedreven door groeiende ontwikkelingen in de gezondheidszorginfrastructuur over de hele wereld.

De vraag naar meubilair in zorginstellingen wordt gestimuleerd door een toenemend aantal chronische ziektes en een daaropvolgende toename van ziekenhuisopnames.

Het ontwerp en de functionaliteit van ziekenhuismeubilair veranderen als gevolg van technologische vooruitgang, zoals de integratie van apparaten met het internet der dingen en robotica.

Recente ontwikkelingen met betrekking tot de ziekenhuismeubilairmarkt –
Volgens de aankondiging van het bedrijf werd HillRom Holdings, Inc. in december 2021 overgenomen door Baxter International, Inc.

#### Bron: SNS Insider PVT LTD

Veelgestelde vragen (FAQ) over de Ziekenhuismeubilairmarkt:

1. Wat is de verwachte groei van de ziekenhuismeubilairmarkt?
De waarde van de ziekenhuismeubilairmarkt werd geschat op USD 9,14 miljard in 2022 en wordt verwacht tegen 2030 een omvang van USD 15,5 miljard te bereiken.

2. Wat wordt er behandeld in het rapport over de ziekenhuismeubilairmarkt?
Het rapport biedt een uitgebreide analyse van het wereldwijde landschap van de ziekenhuismeubilairmarkt, inclusief marktomvang, marktaandeel en segmentatie op basis van verschillende factoren zoals soorten meubilair, verkoopkanalen, toepassingscategorieën, en eindgebruikerssegmenten.

3. Wat zijn enkele belangrijke groeifactoren voor de ziekenhuismeubilairmarkt?
Een belangrijke groeifactor is het aantal ziekenhuizen en zorginstellingen dat wereldwijd toeneemt. Daarnaast wordt de vraag naar geavanceerdere ziekenhuizen en zorginstellingen aangedreven door de vraag naar ziekenhuismeubilair.

4. Welke zijn de belangrijkste segmenten in de ziekenhuismeubilairmarkt?
Enkele belangrijke segmenten zijn: bedden, tafels, zitmeubilair, trolleys en brancards, kasten en lockers, en andere meubilair. Daarnaast zijn er segmenten gebaseerd op verkoopkanalen, toepassingen en eindgebruikers.

5. Welke regio’s zijn belangrijk in de ziekenhuismeubilairmarkt?
Enkele belangrijke regio’s zijn Noord-Amerika, Azië-Pacific en Europa. Noord-Amerika had het grootste marktaandeel in 2022, terwijl Azië-Pacific wordt geprojecteerd als de regio met het hoogste samengestelde jaarlijkse groeipercentage.

Belangrijke termen en jargon:

– Gezondheidszorginfrastructuur: De fysieke en organisatorische structuur van de gezondheidszorg, inclusief ziekenhuizen, klinieken en andere zorginstellingen.
– CAGR: Samengesteld jaarlijks groeipercentage. Een meetinstrument om de gemiddelde jaarlijkse groei van een investering over een bepaalde periode te berekenen.
– Segmentatie: Het opdelen van de markt in verschillende segmenten op basis van bijvoorbeeld producten, verkoopkanalen, toepassingen, enzovoort.

Suggesties voor gerelateerde links:
Wereldgezondheidsorganisatie
HillRom Holdings, Inc.
Baxter International, Inc.