Worlds Away Transformation at High Point Market

When Worlds Away opens its showroom for High Point Market on April 12, founders Bob Berry and Lucy Woodson have something truly extraordinary in store. The furniture and décor company is embarking on a new chapter, marked by a rebrand and a range of innovative changes to enhance customer service and design offerings.

“This is only the third time in 32 years that we have reimagined our business,” reveals Berry. “And with each iteration, we are inspired to envision new ways to elevate our design and customer service offerings, sparking excitement within our company.”

As part of the rebrand, Worlds Away has joined forces with a U.S.-based upholstery company and will be showcasing a stunning lineup of chairs, sofas, and other upholstered products developed by their Memphis-based design team. These new products will be available for quick shipping from the Memphis warehouse, providing convenience to customers.

The rebrand also encompasses strategic changes to the company’s operations. Berry explains that the website has been updated to prioritize user-friendliness and customer-centric features. Furthermore, internal systems have been optimized to enhance operational efficiency, resulting in a streamlined and enjoyable buying experience.

During the Friday event, Worlds Away will unveil its new logo, offering visitors a glimpse into the company’s fresh direction. Berry and Woodson will take this opportunity to reaffirm their commitment to customers, innovation, and handcrafted products.

Woodson reflects on the incredible journey that Worlds Away has taken over the years, transitioning from a hand-painted toleware collection to a brand embracing a diverse range of styles and materials from around the world. This transformation has been made possible by the dedication of their employees and partners, resulting in the creation of exquisite products.

The Worlds Away celebration will take place from 4-6 p.m. in the International Home Furnishings Center, IH-500. This event will not only serve as a celebration of craftsmanship but also as a testament to the company’s evolution and future aspirations.

Wanneer Worlds Away zijn showroom opent voor de High Point Market op 12 april, hebben oprichters Bob Berry en Lucy Woodson iets buitengewoons in petto. Het meubilair- en decoratiebedrijf begint aan een nieuw hoofdstuk, gekenmerkt door een rebranding en een reeks innovatieve veranderingen om de klantenservice en het ontwerpaanbod te verbeteren.

Als onderdeel van de rebranding is Worlds Away een samenwerking aangegaan met een in de VS gevestigd stoffenbedrijf en zal het een indrukwekkende line-up van stoelen, banken en andere gestoffeerde producten laten zien die zijn ontwikkeld door hun ontwerpteam in Memphis. Deze nieuwe producten zijn beschikbaar voor snelle verzending vanuit het magazijn in Memphis, wat gemak biedt aan klanten.

De rebranding omvat ook strategische veranderingen in de bedrijfsvoering. Berry legt uit dat de website is bijgewerkt om gebruiksvriendelijkheid en klantgerichte functionaliteiten te prioriteren. Bovendien zijn de interne systemen geoptimaliseerd om operationele efficiëntie te verbeteren, wat resulteert in een gestroomlijnde en plezierige koopervaring.

Tijdens het evenement op vrijdag zal Worlds Away zijn nieuwe logo onthullen, waardoor bezoekers een kijkje krijgen in de nieuwe richting van het bedrijf. Berry en Woodson zullen van deze gelegenheid gebruik maken om hun toewijding aan klanten, innovatie en ambachtelijke producten te bevestigen.

Woodson blikt terug op de ongelofelijke reis die Worlds Away in de loop der jaren heeft gemaakt, waarbij het zich heeft getransformeerd van een handgeschilderde toleware-collectie tot een merk dat een diverse reeks stijlen en materialen uit de hele wereld omarmt. Deze transformatie is mogelijk gemaakt door de inzet van hun medewerkers en partners, resulterend in de creatie van prachtige producten.

Het Worlds Away-evenement vindt plaats van 16.00 tot 18.00 uur in het International Home Furnishings Center, IH-500. Dit evenement dient niet alleen als een viering van vakmanschap, maar ook als een getuigenis van de evolutie en toekomstige ambities van het bedrijf.