Setting up Special Counters at Trade Fairs and Exhibitions for Consumer Grievances

The Ernakulam District Consumer Disputes Redressal Commission has recently made an important ruling to ensure better consumer protection at trade fairs and exhibitions. In a case involving a consumer complaint against a furniture company, the Commission directed the establishment of special counters at such events to address consumer grievances.

The petitioner, Jolly P.F. of Varapuzha, had placed an order for a wardrobe worth ₹16,500 at an exhibition held at the Kaloor International Stadium in September 2018. Despite paying an advance of ₹500, the furniture was not delivered by the company, Badriya Executive Furniture from Kottakkal, Malappuram. The petitioner made several attempts to contact the company but received no satisfactory response or delivery of the furniture.

In February 2020, during another exhibition at Kaloor, the petitioner approached the company again and proposed obtaining a chair in place of the wardrobe. The company agreed, but once again failed to deliver the promised chair within the specified timeframe. This continuous failure to fulfill their promises led the Commission to find the company guilty of violation.

The Commission rightfully observed that trade fairs and exhibitions often lack a proper system for addressing consumer complaints. Many times, customers are left to fend for themselves after purchasing products or services at these events. To rectify this, the Commission has suggested the establishment of dedicated counters at such events solely for dealing with consumer grievances. Additionally, organizers should consider implementing year-round online systems for complaint resolution, involving relevant vendors and traders.

By adopting these measures, not only will the credibility and reputation of the organizers improve, but consumer rights will also be safeguarded. The Commission concluded that the furniture company, in this case, had no financial losses and was legally obliged to refund the advance payment to the petitioner.

This ruling sets a precedent for future cases and emphasizes the importance of maintaining an efficient customer grievance redressal system at trade fairs and exhibitions. It is a step towards ensuring a fair and satisfactory consumer experience in such events.

FAQ:
1. Wat is de recente uitspraak van de Ernakulam District Consumer Disputes Redressal Commission?
De Ernakulam District Consumer Disputes Redressal Commission heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan om betere consumentenbescherming te waarborgen bij handelsbeurzen en tentoonstellingen. De uitspraak houdt in dat er speciale balies worden opgezet tijdens dergelijke evenementen om consumentenklachten af te handelen.

2. Wat was het geval in deze zaak?
De eiser, Jolly P.F. uit Varapuzha, had een bestelling geplaatst voor een kledingkast ter waarde van ₹16.500 op een tentoonstelling die in september 2018 werd gehouden in het Kaloor International Stadium. Ondanks het betalen van een aanbetaling van ₹500, werd de meubel niet geleverd door het bedrijf, Badriya Executive Furniture uit Kottakkal, Malappuram. De eiser heeft meerdere pogingen ondernomen om contact op te nemen met het bedrijf, maar kreeg geen bevredigend antwoord of levering van de meubel.

3. Wat gebeurde er tijdens een andere tentoonstelling?
In februari 2020, tijdens een andere tentoonstelling in Kaloor, benaderde de eiser het bedrijf opnieuw en stelde voor om in plaats van de kledingkast een stoel te krijgen. Het bedrijf stemde hiermee in, maar slaagde opnieuw niet om de beloofde stoel binnen de afgesproken termijn te leveren. Deze herhaalde nalatigheid in het nakomen van hun beloftes leidde ertoe dat de Commissie het bedrijf schuldig bevond aan schending.

4. Wat heeft de Commissie vastgesteld over handelsbeurzen en tentoonstellingen?
De Commissie heeft terecht opgemerkt dat handelsbeurzen en tentoonstellingen vaak geen adequaat systeem hebben voor het afhandelen van consumentenklachten. Klanten blijven vaak in de kou staan nadat ze producten of diensten hebben gekocht op dergelijke evenementen. Om dit te verhelpen, heeft de Commissie voorgesteld om tijdens dergelijke evenementen speciale balies op te zetten die uitsluitend zijn bedoeld voor het afhandelen van consumentenklachten. Daarnaast zouden organisatoren moeten overwegen om het hele jaar door online systemen voor klachtenafhandeling te implementeren, waarbij relevante leveranciers en handelaren betrokken zijn.

5. Wat is het resultaat van deze uitspraak?
Door deze maatregelen te nemen, zal niet alleen de geloofwaardigheid en reputatie van de organisatoren verbeteren, maar worden ook de consumentenrechten beschermd. De Commissie concludeerde dat het meubelbedrijf in dit geval geen financiële verliezen had geleden en wettelijk verplicht was om de aanbetaling aan de eiser terug te betalen.

Gerelateerde links:
Website van het district Ernakulam
India.gov.in