Imports in January Increase Despite Canal Issues and Delays
Volgens gegevens van Descartes, een leverancier van logistieke software, zijn de importcijfers in januari met bijna 8% gestegen ten opzichte van december. Dit is de grootste toename tussen december en januari in zeven jaar tijd. In totaal werden er in januari 2,27 miljoen containers van twintig voet geïmporteerd, een stijging van 7,9% ten opzichte van december en een stijging van 9,9% ten opzichte van januari vorig jaar.
De import van containers is gestegen met 8,4% bij de top 10 havens in de Verenigde Staten. De havens van Los Angeles (met een stijging van 21,1%) en Long Beach (met een stijging van 15,1%) noteerden de grootste groei. De haven van New York zag een stijging van 6,8%, terwijl de havens van Houston en Charleston de grootste dalingen meemaakten.
Een opvallende reden voor de stijging is de toename van import uit China, die met 14,9% is gestegen ten opzichte van december. Interessant genoeg zijn meubels en beddengoed de belangrijkste productcategorieën onder deze import.
Descartes merkte op dat de vertragingen bij de havens in januari aanzienlijk zijn toegenomen, vooral aan de oostkust. Over het algemeen namen de vertragingen toe bij de belangrijkste havens, met uitzondering van de haven van Los Angeles, waar een lichte daling te zien was. De belangrijkste havens aan de oostkust, zoals Norfolk, New York/New Jersey en Charleston, hadden aanzienlijke vertragingen van meer dan twee dagen.
Descartes wees ook op enkele risicofactoren voor dit jaar. Een belangrijke factor is de arbeidsovereenkomst tussen de International Longshoremen’s Association en de United States Maritime Alliance, die eind september afloopt. Vorig jaar heeft de vakbond besloten om het contract niet te verlengen vanwege zorgen over automatisering en lonen.
Andere genoemde factoren zijn de gezondheid van de Amerikaanse economie, stijgende wachttijden bij de havens en de mogelijkheid van nieuwe COVID-subvarianten die met name China kunnen treffen.
Het lijkt erop dat ondanks de problemen en vertragingen in de Suez- en Panamakanaal, de import in januari aanzienlijk is gestegen. Dit biedt een optimistisch perspectief voor de handel en logistieke sector, hoewel er uitdagingen blijven bestaan die nauwlettend moeten worden gevolgd.

FAQ:

1. Wat zijn de importcijfers in januari ten opzichte van december?
In januari zijn de importcijfers met bijna 8% gestegen ten opzichte van december.

2. Wat is de grootste toename tussen december en januari in zeven jaar tijd?
De stijging van bijna 8% is de grootste toename tussen december en januari in zeven jaar tijd.

3. Hoeveel containers zijn er in januari geïmporteerd?
Er werden in januari in totaal 2,27 miljoen containers van twintig voet geïmporteerd.

4. Met hoeveel procent is de import van containers gestegen bij de top 10 havens in de Verenigde Staten?
De import van containers is gestegen met 8,4% bij de top 10 havens in de Verenigde Staten.

5. Welke havens hebben de grootste groei in import van containers gezien?
De havens van Los Angeles (met een stijging van 21,1%) en Long Beach (met een stijging van 15,1%) hebben de grootste groei in import van containers gezien.

6. Welke productcategorieën zijn de belangrijkste onder de import uit China?
Meubels en beddengoed zijn de belangrijkste productcategorieën onder de import uit China.

7. Welke havens hadden aanzienlijke vertragingen in januari?
De havens aan de oostkust, zoals Norfolk, New York/New Jersey en Charleston, hadden aanzienlijke vertragingen van meer dan twee dagen.

8. Wat zijn enkele genoemde risicofactoren voor dit jaar?
Enkele genoemde risicofactoren voor dit jaar zijn de eindigende arbeidsovereenkomst tussen de International Longshoremen’s Association en de United States Maritime Alliance, de gezondheid van de Amerikaanse economie, stijgende wachttijden bij de havens en de mogelijkheid van nieuwe COVID-subvarianten die met name China kunnen treffen.

9. Zijn de importcijfers in januari gestegen ondanks de problemen in de Suez- en Panamakanaal?
Ja, ondanks de problemen en vertragingen in de Suez- en Panamakanaal, is de import in januari aanzienlijk gestegen.

10. Wat biedt een optimistisch perspectief voor de handel en logistieke sector?
De aanzienlijke stijging in importcijfers biedt een optimistisch perspectief voor de handel en logistieke sector.

Definitions:

– Descartes: een leverancier van logistieke software.
– Importcijfers: de cijfers die aangeven hoeveel producten er geïmporteerd zijn.
– Containers: grote metalen bakken waarin goederen worden vervoerd.
– Havens: plaatsen aan de kust waar schepen kunnen aanmeren om goederen te laden en lossen.
– Import: het invoeren van producten vanuit het buitenland.
– Vertragingen: het langer duren dan verwacht.
– COVID-subvarianten: verschillende varianten van het COVID-virus.
– Suez- en Panamakanaal: belangrijke vaarroutes die schepen verbinden tussen verschillende oceanen.

Suggested related links:
Descartes (Official website of Descartes, the provider of logistics software)