Gaming and Wellbeing: Emerging Trends in Furniture and Interiors

The world of furniture and interiors is constantly evolving, and staying in the loop with the latest trends is essential. As we look ahead to 2024/25, some exciting shifts are emerging that will shape the industry.

One of the most notable trends that we anticipate gaining even more popularity is gaming. Dreams, a bed manufacturer, was quick to recognize the potential in this market and launched their gaming bed in 2022. Since then, competitors have followed suit, realizing the opportunities within the gaming furniture industry. The demand for gaming beds is only expected to grow, with advancements such as smartphone-controlled bed lights, connectivity options, built-in chargers, and console connectivity enhancing the gaming experience.

Another trend that is capturing the attention of consumers is the connection between sleep and wellbeing. Particularly among younger consumers, there is a surge of interest in optimizing health through quality sleep. This has been fueled by the rise of sleepcast apps and sleep wellness podcasts. In response, we expect more customers to gravitate towards beds that offer features like heart rate monitoring and snoring reduction. Dreams has acknowledged this growing importance and introduced Sleepmatch technology, which helps customers find their perfect mattress by mapping body movements.

In terms of aesthetics, a shift towards natural fabrics and materials is becoming apparent. Bright and vibrant colors are taking a backseat, making way for the increasing popularity of neutral linen and wood. As sustainability and longevity become key considerations for consumers, natural tones and materials are the go-to choice. White and magnolia, common wall colors in the UK, are complemented by these timeless, eco-friendly options.

While new trends are emerging, it’s also important to note the trends that are losing momentum. Fabrics like boucle and ‘teddy’ have seen a decline in demand, as consumers lean towards more natural and neutral options. Velvet fabric sales are also slowing down. Additionally, rattan, which gained popularity in the UK over the past few years, is experiencing a decline in popularity. Dreams will continue to cater to rattan lovers but may offer fewer options to align with consumer demand.

Dreams’ Dream Team Gold mattress range aligns with several upcoming trends. The range focuses on provenance, manufacturing products in the UK with locally sourced materials. It incorporates wool fillings from selected Black Country farmers, meeting the desire for high-quality, homegrown products. Hygiene and antibacterial properties are also prioritized, with sustainable antibacterial fibers such as copperleaf and copper-infused foam used across the range. Lastly, heat regulation is addressed with a new Thermoswitch fabric that uses liquid crystal technology to detect overheating areas of the body and provide an instant cooling effect.

The furniture and interiors landscape is ever-evolving, and these emerging trends offer exciting opportunities for both consumers and manufacturers. By staying ahead of the curve, brands like Dreams are able to meet the changing demands and preferences of their customers.

FAQ’s:
1. What is one of the notable trends in the furniture and interiors industry?
– Een opmerkelijke trend in de meubel- en interieurindustrie is gaming. Beddenfabrikant Dreams heeft deze markt erkend en lanceerde hun gaming bed in 2022. Meer concurrenten hebben sindsdien het potentieel in de gaming meubelindustrie herkend. De vraag naar gaming bedden wordt alleen maar verwacht te groeien, met verbeteringen zoals bedverlichting die bestuurd kan worden via een smartphone, connectiviteitsopties, ingebouwde opladers en console-connectiviteit die de game-ervaring verbeteren.

2. What is another trend that is capturing consumers’ attention?
– Een andere trend die de aandacht van consumenten trekt, is de verbinding tussen slaap en welzijn. Met name onder jongere consumenten is er een toenemende interesse in het optimaliseren van de gezondheid door middel van kwalitatieve slaap. Dit is mede gestimuleerd door de opkomst van slaapcast-apps en slaap-wellness-podcasts. Als reactie verwachten we dat meer klanten zullen neigen naar bedden die functies bieden zoals het monitoren van de hartslag en het verminderen van snurken. Dreams heeft het groeiende belang hiervan erkend en heeft Sleepmatch-technologie geïntroduceerd, waarmee klanten hun perfecte matras kunnen vinden door middel van het in kaart brengen van lichaamsbewegingen.

3. What is the shift in terms of aesthetics?
– Er is een verschuiving naar natuurlijke stoffen en materialen in termen van esthetiek. Felle en levendige kleuren maken plaats voor de toenemende populariteit van neutraal linnen en hout. Omdat duurzaamheid en levensduur belangrijke overwegingen worden voor consumenten, kiezen steeds meer mensen voor natuurlijke tinten en materialen. Wit en magnolia, veelgebruikte wandkleuren in het Verenigd Koninkrijk, worden gecombineerd met tijdloze, milieuvriendelijke opties.

4. Which fabrics and materials are losing popularity?
– Stoffen zoals bouclé en ‘teddy’ zien een afname in de vraag, omdat consumenten de voorkeur geven aan natuurlijker en neutralere opties. De verkoop van fluwelen stoffen neemt ook af. Daarnaast is rattan, dat de afgelopen jaren populair is geworden in het Verenigd Koninkrijk, aan het afnemen in populariteit. Dreams zal blijven inspelen op de wensen van rattan liefhebbers, maar mogelijk minder opties aanbieden om aan de vraag van consumenten te voldoen.

5. What does Dreams’ Dream Team Gold mattress range offer?
– Dreams’ Dream Team Gold matrasrange sluit aan bij verschillende opkomende trends. De range richt zich op herkomst, door producten in het Verenigd Koninkrijk te produceren met lokaal verkregen materialen. Het omvat wol die afkomstig is van geselecteerde boeren uit de Black Country, en voldoet daarmee aan de wens voor hoogwaardige, binnenlands geproduceerde producten. Hygiëne en antibacteriële eigenschappen hebben ook prioriteit, met duurzame antibacteriële vezels zoals koperblad en koper-infused foam die in de hele range worden gebruikt. Ten slotte wordt warmteregulering aangepakt met een nieuw Thermoswitch stof dat gebruikmaakt van vloeibare kristaltechnologie om oververhitte delen van het lichaam op te sporen en direct een verkoelend effect te bieden.

Definitions:
– Gaming bed: Een speciaal ontworpen bed dat is afgestemd op de behoeften van gamers, met functies zoals bedverlichting, connectiviteitsopties, ingebouwde opladers en console-connectiviteit.
– Sleepcast apps: Apps die zijn ontworpen om een ​​rustgevende en ontspannende omgeving te creëren om de kwaliteit van de slaap te verbeteren, vaak door middel van achtergrondgeluiden, verhalen en meditaties.
– Sleep wellness podcasts: Podcasts die zich richten op slaap, slaapgezondheid en het bevorderen van een goede nachtrust.
– Heart rate monitoring: Het monitoren van de hartslag om inzicht te krijgen in de gezondheid en kwaliteit van de slaap.
– Snoring reduction: Het verminderen van snurken tijdens het slapen, vaak door middel van speciale bedden of matrasopties.
– Provenance: De oorsprong of herkomst van een product, in dit geval verwijzend naar het produceren van meubels in het Verenigd Koninkrijk met lokale materialen.
– Hygiene and antibacterial properties: Eigenschappen die gericht zijn op het waarborgen van hygiëne en het verminderen van bacteriegroei, vaak door het gebruik van speciale vezels of materialen.
– Liquid crystal technology: Technologie die vloeibare kristallen gebruikt om temperatuurveranderingen te detecteren en te reguleren, in dit geval om oververhitting van het lichaam te voorkomen.

Suggested related links:
Dreams