CANHelp opens new space for donated items at their Thrift Store

CANHelp’s Thrift Store in Sulphur Springs has recently expanded its space to accommodate the growing number of donated items. A brand-new addition has been constructed to provide ample room for storing and processing these generous contributions.

The Thrift Store, located at 613 Gilmer Street, is open for shopping from Monday to Saturday. By purchasing items from the store, customers not only acquire great deals but also contribute to various community projects supported by CANHelp.

CANHelp encourages everyone to participate in their mission by donating unwanted furniture, household goods, and clothing items. With the new building, the donation process has become even more convenient. Visitors can now simply drive in, drop off their items, and be on their way.

This expansion comes as a response to the increasing support and donations from the community. The additional space will ensure that CANHelp can continue to provide assistance to those in need effectively. Not only does the Thrift Store generate funds for community projects, but it also serves as a sustainable way of recycling and reusing items, reducing waste and benefiting the environment.

By opening up this new space, CANHelp affirms its commitment to fostering a strong sense of community and collaboration. Through the Thrift Store, individuals can make a difference by offering their support, both through donations and through shopping.

Next time you’re in Sulphur Springs, consider visiting the CANHelp Thrift Store and be a part of their initiative to create positive change in the community.

CANHelp’s Tweedehandswinkel in Sulphur Springs is onlangs uitgebreid om plaats te bieden aan het groeiende aantal gedoneerde items. Er is een gloednieuwe toevoeging gebouwd om voldoende ruimte te bieden voor het opslaan en verwerken van deze genereuze bijdragen.

De Tweedehandswinkel, gelegen aan de Gilmer Street 613, is open voor winkelen van maandag tot en met zaterdag. Door items in de winkel te kopen, krijgen klanten niet alleen geweldige deals, maar dragen ze ook bij aan verschillende gemeenschapsprojecten die worden ondersteund door CANHelp.

CANHelp moedigt iedereen aan om deel te nemen aan hun missie door ongewenst meubilair, huishoudelijke goederen en kledingstukken te doneren. Met het nieuwe gebouw is het donatieproces nog gemakkelijker geworden. Bezoekers kunnen nu eenvoudig binnenrijden, hun spullen afgeven en weer verdergaan.

Deze uitbreiding is een reactie op de toenemende steun en donaties vanuit de gemeenschap. De extra ruimte zal ervoor zorgen dat CANHelp effectief hulp kan blijven bieden aan mensen in nood. De Tweedehandswinkel genereert niet alleen geld voor gemeenschapsprojecten, maar dient ook als een duurzame manier om items te recyclen en te hergebruiken, waardoor afval wordt verminderd en het milieu wordt beschermd.

Door deze nieuwe ruimte te openen, bevestigt CANHelp zijn toewijding aan het bevorderen van een sterk gevoel van gemeenschap en samenwerking. Via de Tweedehandswinkel kunnen individuen een verschil maken door hun steun te bieden, zowel via donaties als via winkelen.

De volgende keer dat je in Sulphur Springs bent, overweeg dan een bezoek aan de CANHelp Tweedehandswinkel en maak deel uit van hun initiatief om positieve verandering in de gemeenschap te creëren.

DEFINITIES:
– CANHelp: een organisatie in Sulphur Springs die zich inzet voor gemeenschapsprojecten en hulp biedt aan mensen in nood.
– Tweedehandswinkel: een winkel waar gebruikte goederen worden verkocht tegen lagere prijzen, vaak ten behoeve van liefdadigheidsorganisaties.

GERELATEERDE LINKS:
CANHelp