Amerikaanse Senatoren Ondersteunen Antidumping Verzoek van Matrasproducenten

In een brief die gericht is aan de Amerikaanse minister van Handel, Gina Raimondo, en de voorzitter van de International Trade Commission (ITC), David Johnson, hebben drie Amerikaanse senatoren hun steun uitgesproken voor een antidumping verzoek dat afgelopen zomer werd ingediend tegen 13 landen.

De senatoren, Sherrod Brown, JD Vance en Eric Schmitt, benadrukten in de brief het belang van het beschermen van de Amerikaanse matrasindustrie en het behouden van duizenden banen in de sector. Ze wezen op de oneerlijke concurrentie van buitenlandse import en waarschuwden dat Amerikaanse werknemers niet kunnen concurreren met illegaal gedumpte producten.

De brief benadrukte het belang van de Amerikaanse matrasproducenten, die meer dan 12.000 werknemers in dienst hebben en een essentiële rol spelen in de productieketen van matrassen. De senatoren spraken hun steun uit voor het oorspronkelijke antidumping verzoek dat was ingediend door 10 binnenlandse matrasproducenten en twee vakbonden. Deze bedrijven vertegenwoordigen meer dan 8.000 werknemers in 35 staten en hebben al meer dan een eeuw matrassen geproduceerd in de Verenigde Staten.

Het Ministerie van Handel heeft in februari al bevestigd dat er sprake is van oneerlijke handelspraktijken en heeft voorlopige maatregelen genomen tegen Slovenië, het land dat het zwaarst getroffen wordt door goedkope geïmporteerde matrassen. Het antidumping verzoek noemt ook andere landen zoals Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Birma, India, Italië, Kosovo, Mexico, de Filipijnen, Polen, Spanje en Taiwan. Er is ook een verzoek ingediend tegen geïmporteerde matrassen uit Indonesië.

De senatoren erkennen dat dit niet de eerste keer is dat dergelijke maatregelen zijn genomen, aangezien in het verleden al antidumping en compenserende heffingen zijn opgelegd aan bedrijven die zich niet hielden aan de Amerikaanse handelswetten. Helaas is er nu echter weer actie nodig, aangezien goedkope matrassen nu uit een nieuwe reeks landen worden geïmporteerd.

Met hun steunbetuiging aan de antidumping verzoekers willen de senatoren de aandacht vestigen op de urgentie van dit probleem en dringen ze er bij de minister van Handel en de ITC op aan om in het voordeel van de Amerikaanse matrasproducenten te beslissen. De brief benadrukt dat het behoud van banen en de bescherming van de industrie van cruciaal belang zijn voor de Amerikaanse economie.

Veelgestelde vragen (FAQs):

1. Wat is het doel van de brief aan de Amerikaanse minister van Handel en de voorzitter van de International Trade Commission (ITC)?
– De brief is bedoeld om steun uit te spreken voor een antidumping verzoek dat is ingediend tegen 13 landen en om het belang van het beschermen van de Amerikaanse matrasindustrie en het behoud van banen in de sector te benadrukken.

2. Welke senatoren hebben de brief geschreven?
– De brief is geschreven door Sherrod Brown, JD Vance en Eric Schmitt.

3. Wat wordt bedoeld met “illegaal gedumpte producten”?
– Met “illegaal gedumpte producten” wordt verwezen naar producten die tegen zeer lage prijzen op de markt worden gebracht als gevolg van oneerlijke handelspraktijken, zoals het verkopen van producten onder de kostprijs.

4. Wie heeft het oorspronkelijke antidumping verzoek ingediend?
– Het oorspronkelijke antidumping verzoek is ingediend door 10 binnenlandse matrasproducenten en twee vakbonden.

5. Welk land wordt het zwaarst getroffen door goedkope geïmporteerde matrassen?
– Slovenië wordt het zwaarst getroffen door goedkope geïmporteerde matrassen.

6. Welke andere landen worden genoemd in het antidumping verzoek?
– Naast Slovenië worden ook Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Birma, India, Italië, Kosovo, Mexico, de Filipijnen, Polen, Spanje en Taiwan genoemd. Er is ook een verzoek ingediend tegen geïmporteerde matrassen uit Indonesië.

7. Zijn er in het verleden al maatregelen genomen tegen bedrijven die zich niet hielden aan de Amerikaanse handelswetten?
– Ja, in het verleden zijn er al antidumping en compenserende heffingen opgelegd aan bedrijven die zich niet aan de Amerikaanse handelswetten hielden.

8. Waarom is er nu weer actie nodig tegen goedkope geïmporteerde matrassen?
– Er is nu weer actie nodig omdat goedkope matrassen uit een nieuwe reeks landen worden geïmporteerd.

Gerelateerde links:
Ministerie van Handel (https://www.commerce.gov)
International Trade Commission (https://www.usitc.gov)