Expanding Horizons: Shoppe Object’s Success Story

Shoppe Object, the renowned home and gift show, concluded its winter edition with resounding success, boasting a significant increase in exhibiting brands and an expanded venue. By opening its doors at the Skylight at Essex Crossing in addition to Pier 36, Shoppe Object effectively doubled its exhibition space and showcased an impressive collection of over 700 carefully curated brands.

Founder and director of Shoppe Object, Jesse James, expressed his initial concerns about implementing a two-venue strategy but was thrilled with the outstanding outcome. “We had more feet on the floor than ever before – more brands, more retailers, more designers, and media. The vibrant energy was palpable in both locations,” he commented with enthusiasm.

Among the standout features of the February show was the introduction of a dedicated space for The Take Back Bag at Pier 36. Here, attendees had the opportunity to receive free bags on a recycle-reuse mission, embodying the show’s commitment to sustainability. Furthermore, the interactive nature of the event was greatly appreciated, as visitors could witness live collage-portrait making by the season’s featured artist, James Gallagher.

Looking ahead, Shoppe Object has an exciting line-up of events. In April, they are set to launch Shoppe Object – High Point, coinciding with the spring High Point Market. This collaborative venture will take place from April 12-16 and promises to be a remarkable showcase of innovation and design. Additionally, the summer show will return to New York City from August 4-6, bringing together industry professionals and enthusiasts alike.

Shoppe Object’s winter edition undoubtedly set a new standard for success, outlining the importance of adaptation and expansion. With its commitment to nurturing creativity, sustainability, and collaboration, Shoppe Object continues to elevate the home and gift show experience, embracing new possibilities and captivating the industry.

Veelgestelde vragen

1. Wat is Shoppe Object?
Shoppe Object is een bekende thuis- en cadeaushow die een wintereditie heeft gehouden met groot succes. De show had een aanzienlijke toename van exposanten en heeft ook de expositieruimte verdubbeld door te openen op een nieuwe locatie genaamd Skylight at Essex Crossing, naast Pier 36. Er waren meer dan 700 zorgvuldig samengestelde merken te zien.

2. Wie is de oprichter en directeur van Shoppe Object?
De oprichter en directeur van Shoppe Object is Jesse James.

3. Wat was het resultaat van de wintereditie van Shoppe Object?
De wintereditie van Shoppe Object was zeer succesvol. Er waren meer exposanten, retailers, ontwerpers en media aanwezig dan ooit tevoren. De bruisende energie was voelbaar op beide locaties.

4. Welke bijzondere kenmerken waren er op de februari show?
Een bijzondere kenmerk van de februari show was de introductie van een speciale ruimte voor The Take Back Bag bij Pier 36. Bezoekers konden hier gratis tassen ontvangen die een recycle-hergebruik missie vertegenwoordigen, waarmee de show haar toewijding aan duurzaamheid toont. Verder konden bezoekers genieten van live collage-portretten gemaakt door de artiest van het seizoen, James Gallagher.

5. Wat zijn de toekomstige evenementen van Shoppe Object?
In april zal Shoppe Object – High Point worden gelanceerd, in samenwerking met de spring High Point Market. Dit evenement vindt plaats van 12-16 april en belooft een opmerkelijke showcase van innovatie en design te zijn. Daarnaast zal de zomershow plaatsvinden in New York City van 4-6 augustus, waarbij professionals en liefhebbers uit de industrie samenkomen.

6. Wat is de visie van Shoppe Object?
Shoppe Object heeft zich tot doel gesteld de thuis- en cadeaushow-ervaring naar een hoger niveau te tillen door creativiteit, duurzaamheid en samenwerking te bevorderen. Ze omarmen nieuwe mogelijkheden en weten de industrie te boeien.

Voor meer informatie kunt u de officiële website van Shoppe Object bezoeken: link